Płacę tylko za pracę

Ponad 100 nauczycieli z Krotoszyna nie dostanie - przynajmniej na razie - pieniędzy za nadgodziny. Pedagodzy domagali się wynagrodzeń za dni faktycznie niewypracowane. Chodzi np. o rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, czyli te, w których zajęć nie ma, ale w szkole być trzeba...

Pieniędzy domagają się pracownicy krotoszyńskich podstawówek - nr 1, 5, 7 i 8. Nauczyciele przeciwko swoim dyrektorom wystąpili w pozwie zbiorowym.

W czerwcu kaliska Temida przychyliła się do oczekiwań nauczycieli, co oznacza, że samorząd musi wypłacić im prawie 300 000 złotych. Chodzi o wynagrodzenia z ostatnich 3 lat.

Ale dodatkowych pieniędzy pedagodzy nie zobaczą, a przynajmniej nie tak szybko - burmistrz po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji sądu odwołał się od niej.

Pracę nauczycieli krotoszyńska władza rozlicza w systemie tygodniowym i tylko na podstawie godzin faktycznie przepracowanych.

Magistrat podtrzymuje, ze wynagrodzenie za święta i dni nieobjęte godzinami dydaktycznymi po prostu się nie należy. Powołuje się przy tym na przepisy Kodeksu Pracy, które jasno precyzują - pieniądze pedagodzy dostają tylko za stanie pod tablicą.

Wcześniej wojewoda wielkopolski uchylił system rozliczeń w krotoszyńskiej oświacie - było tak, że nauczycielom płacono niezależnie od przepracowanych godzin ponadliczbowych. Wojewoda uzasadniał wówczas, że "rada gminy przekroczyła swoje kompetencje".

Dwa lata temu władze Krotoszyna zwróciły się do ministra edukacji o rozstrzygnięcie sporu. Ministerstwo uznało, że o wynagrodzeniach stosownym regulaminem prawa miejscowego decyduje rada gminy.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).