Zadania wybrane !

Około 18 000 kaliszan zaangażowało się w tegoroczną edycję kaliskiego Budżetu Obywatelskiego. W edycji na 2020 rok wybrane zostały do realizacji 52 zadania.

Jak informuje kaliski magistrat, w urnach - elektronicznej oraz tych tradycyjnych - znalazło się 17 977 prawidłowo wypełnionych kart.
Blisko 15 000 osób oddało głosy drogą elektroniczną, głosy oddane zostały też na nieco ponad 3 000-ach papierowych kart.

Zgodnie z wolą mieszkańców Kalisza, w 2020 roku zrealizowanych zostanie 6 projektów ogólnomiejskich i 46 przedsięwzięć lokalnych.

Zadania ogólnomiejskie:
- Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (465 500 zł)
- Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (400 000 zł)
- Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego (49 500 zł)
- Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta (42 500 zł)
- Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów (10 000 zł)
- Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz (1 000 zł)

Zadania lokalne:
- Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu (30 000 zł)
- Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec (70 150 zł)
- Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice (100 150 zł)
- Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej (100 000 zł)
- Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka (22 500 zł)
- Budowa placu zabaw dla małych dzieci (108 000 zł)
- Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+ (36 000 zł)
- Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka(6 000 zł)
- Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim (70 000 zł)
- Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (179 000 zł)
- Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu (100 150 zł)
- Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego (50 000 zł)
- Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka nr 4 w Kaliszu (11 500 zł)
- Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego (179 000)
- Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej (64 000 zł)
- Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu (179 000 zł)
- Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" (66 000 zł)
- Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami narowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej nr (30 000 zł)
- „Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora” (1 495,92 zł)
- Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu (31 000 zł)
- Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37 (140 000 zł)
- Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Długosza (136 000 zł)
- Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (140 000 zł)
- Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki (25 000 zł)
- Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy WałMatejki (98 200 zł)
- Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsków do bazyliki w Licheniu (4 200,00 zł)
- Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsków (10 000 zł)
- Zakup audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (4 938,47 zł)
- Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A) (20 000 zł)
- Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim (54 470 zł)
- Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 18 (120 200 zł)
- Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej (12 000 zł)
- Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora” (6 000 zł)
- Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr (50 000 zł)
- Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (10 000 zł)
- Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie (72 000 zł)
- Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu (120 000 zł)
- Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja (13 000 zł)
- „Bajkowy Plac Zabaw” - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu nr 1 (178 000 zł)
- Koncert zespołu Kombii (126 000 zł)
- Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 (39 400 zł)
- Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a (175 000 zł)
- Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza. (100 000 zł)
- Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu (14 000 zł)
- Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu (15 000 zł)
- Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi (140 000 zł)

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).