Zaczęło się...

I znów kaliska arteria w remoncie. Będąca drogą tranzytową Aleja Wojska Polskiego doczekała się modernizacji kolejnych dwóch odcinków. Dla kierowców to będzie prawdziwy komunikacyjny armagedon. Ale niektórzy z nich mówią dosadniej - "droga przez mękę"...

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że 12 sierpnia rozpoczęły się zasadnicze prace związane z przebudową Al. Wojska Polskiego na dwóch odcinkach, tj. Rondo Westerplatte – ul. Serbinowska oraz ul. Majkowska – ul. Stawiszyńska.

W pierwszym etapie robót przewidziano:

1. Na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte, a ul. Serbinowską przebudowę prawej jezdni (patrząc od Ronda Westerplatte). Ruch kołowy jest skierowany na drugą jezdnię Al. Wojska Polskiego, na której wprowadzono ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu Al. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Serbinowską wprowadzono zakaz skrętu w lewo w ul. Serbinowską - dla jadących od strony Ronda Westerplatte.

2. Na odcinku pomiędzy ul. Majkowską a ul. Stawiszyńską przebudowę dwóch odcinków, tj. lewej jezdni od ul. Majkowskiej do sklepu ALDI oraz prawej jezdni od sklepu ALDI do ul. Stawiszyńskiej.

Na wysokości marketu ALDI ruchu kołowy przekierowano przez pas dzielący na przeciwległą jezdnię Al. Wojska Polskiego, na której został wprowadzony ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu Al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Majkowską obowiązuje zakazy skrętu w lewo w ul. Majkowską (z obu wlotów Al. Wojska Polskiego).

Na czas prowadzonych robót są konieczne ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w Al. Wojska Polskiego - na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską. Wyznaczono objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

Reorganizacja ruchu w Alei Wojska Polskiego oznacza też zmiany w kursach linii 22 i 8. Przystanki Aleja Wojska Polskiego / Serbinowska 09 oraz Aleja Wojska Polskiego / Majkowska 17 nie będą czynne. Obie linie jadą zmienionymi trasami.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach remontu MZDiK poinformuje na bieżąco.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).