Ratusz gotycki

Sensacyjne, historyczne odkrycie w Kaliszu! Podczas prac konserwatorskich piwnicy kaliskiego magistratu archeolodzy odkryli fragmenty fundamentu gotyckiego ratusza, który prawdopodobnie pochodzi z XIV lub XV wieku.

"Jest to jedna ze ścian południowych oraz narożnik południowo - wschodni. Szerokość fundamentu wynosi około 1,6 metrów. Zbudowano go z dużych głazów eratycznych przy użyciu silnej zaprawy wapiennej oraz gruzu ceglanego. Najlepszą ochroną dla tego typu obiektów to zasypanie ich" - powiedział radiuCENTRUM dr Janusz Tomala z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu.

na fot.: dr Janusz Tomala / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kaliszu.

Archeolodzy uważają znalezisko za małą sensację głównie dlatego, że po raz pierwszy odkryto fragmenty gotyckiego ratusza. Budynek był drugą siedzibą władz kaliskich, ale pierwszą murowaną.

Ponadto naukowcy przypuszczali również, że fundamenty zostały zniszczone podczas stawiania i rozbudowy kolejnych budynków ratusza.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).