Praca wre

Koalicja Obywatelska popiera pomysł prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, aby Miasto ogłosiło konkurs architektoniczny pod auspicjami stowarzyszenia architektów. A wszystko po to, by wyremontować centrum Kalisza. Dlatego na ostatniej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej zgodnie przegłosowano projekt uchwały, który pozwoli przystąpić do procedury opracowania konkursu architektonicznego.

"Dla nas - tak jak deklarowałem wcześniej - będzie bardzo ważna aktywna praca i zaangażowanie w Radzie Miasta Kalisza oraz punktem odniesienia będą te ustalenia, które mamy z mieszkańcami Kalisza. Przypomnę półroczne konsultacje programowe, które potem były ubrane też w program wyborczy oraz program do realizacji w samorządzie pt. "Odnowa Kalisza"" - powiedział radiuCENTRUM Dariusz Grodziński, radny miejski Kalisza.

na fot. od lewej: Witold Sitarz / były senator; Dariusz Grodziński / kaliski radny

Koalicja zaproponowała również stworzenie przejrzystego programu budowy dróg osiedlowych w Kaliszu, który rozpocznie się od inwentaryzacji dróg. Dzięki temu powstanie lista zadań drogowych do realizacji na całą kadencję.

"Wspólnym punktem programowym dla komitetów, była kwestia darmowej komunikacji w Kaliszu. My mówiliśmy, że chcemy darmowych przejazdów dla uczniów uczących się w kaliskich szkołach. Chcieliśmy także rozszerzyć to na brać studencką studiującą do 25 roku życia" - dodaje Grodziński.

Do końca kwietnia 2019 roku będzie znana wolna kwota w miejskim budżecie, której część może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów darmowych przejazdów. Plany są takie, aby projekt ruszył już 1 czerwca. Szacunkowe koszty roczne to 4 500 000 złotych.

Jednocześnie Grodziński zapewnia, że będzie wspierał pomysł Kinastowskiego dotyczącego darmowej komunikacji dla wszystkich mieszkańców.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).