Praca dla informatyka

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kierownik Sekcji Technicznej radiaCENTRUM_106.4

1. Zakres wykonywanych głownych zadań na stanowisku:

- odpowiedzialność za optymalną konfiguracje i sprawność infrastruktury informatycznio - technicznej radia,

- rozwiązywanie bieżących problemów związanych z oprogramowaniem oraz sprzętem IT,

- przeprowadzanie okresowych konserwacji infrastruktury technicznej radia,

- opracowywanie planów rozwoju infrastruktury technicznej radia,

- monitorowanie i rozwiązywanie bieżących problemów związanych z prawidłowym przesyłem sygnału radiowego do nadajnika,

- organizacja procesu rejestracji i archiwizacji nadawanego programu radiowych,

- organizacja systemu teleinformatycznego (aktualizacja ofert telefonii komórkowej, wstępne negocjowanie umów, archiwowanie dokumentacji w tym zakresie).

2. Niezbędne wymagania:

- wykształcenie kierunkowe w zakresie informatycznym lub teleinformatycznym, preferowane wyższe,

- znajomość funkcjonowania systemów IT,

- podstawowe wiadomości z dziedziny instalacji i konfiguracji oprogramowania systemowego
i profesjonalnych programów wykorzystywanych w obróbce dźwięku,

- podstawowe informacje z dziedziny techniki analogowej i cyfrowej w zakresie funkcjonowania
i serwisowania sprzętu audio.

- dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją i sprawnym komunikowaniem się z serwisami technicznymi,

- dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa oraz dokładność,

- odpowiedzialność, terminowość,

3. Dodatkowe wymagania:

- mile widziane ukończone specjalistyczne kursy z zakresu IT,

4. Wymagane dokumenty:

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

e) podpisany kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

f) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik Sekcji Technicznej Radia Centrum” w terminie do dnia 30.04.2018 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6, poczta 62-800 Kalisz, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe zgłaszających się kandydatów będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy – podstawa prawna (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) jest obowiązkowe w pozostałym dobrowolne. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji i nie będą wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).