Praca czeka

W wakacje powraca temat pracy - nie tylko ze względu na jej sezonowość. Jeszcze kilka lat temu to potencjalny pracownik szukał zajęcia. Tymczasem według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu tak dobrze jak teraz jeszcze nie było. O sytuacji na lokalnym rynku pracy opowiedział radiuCENTRUM dyrektor placówki, Artur Szymczak:

"W tej chwili w Powiatowym Urzędzie Pracy rejestrujemy ponad 2200 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosi 2,8%. To jeden z najniższych, albo nawet najniższy poziom bezrobocia w historii powiatu i miasta. Osób zarejestrowanych mamy naprawdę niewiele. Na pewno jakaś część będzie się rejestrować dopiero we wrześniu; to są ci absolwenci, którzy udadzą się na studia zaoczne i tu poszukają pracy".

Prawie połowę tej grupy stanowią osoby długotrwale bezrobotne, najliczniejsza jest niewykształcona grupa wiekowa 25 - 34 (ukończone lub nieukończone gimnazjum).

W całej Polsce stopa bezrobocia jest najniżsa od 25 lat i wynosi poniżej 6%.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).