Na targowiska

Wojewódzkie wsparcie dla wielkopolskich targowisk. Z unijnych środków, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostanie wybudowanych 7 nowych targowisk oraz zmodernizowane 9 już istniejących. Umowy na inwestycje z przedstawicielami 16 samorządów lokalnych podpisał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego:

"Te modernizacje są niezwykle potrzebne, bo większość tych wybranych do dofinansowania targowisk jest w kiepskim stanie, są to praktycznie same place i trzeba tą infrastrukturę tworzyć od podstaw. Bardzo się cieszę, że w ramach PROW-u uda się stworzyć 16 takich miejsc. W południowej Wielkopolsce są to targowiska w Stawiszynie i Jaraczewie:

"Nasze targowisko nazywane potocznie Targowicą zmieni się diametralnie. Powstaną specjalne miejsca do sprzedaży zwierząt, ale też budynek do promocji produktów lokalnych. To nowe targowisko będzie służyło nie tylko rolnikom z naszej gminy, ale całego subregionu" - dodała radiu CENTRUM burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak.


na fot. od lewej: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Justyna Urbaniak / burmistrz Stawiszyna

W sumie samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na ten cel 11 500 000 złotych. Maksymalne wsparcie dla jednego beneficjenta wynosiło 1 000 000 złotych i sięgało do 64% całkowitych kosztów zadania. Modernizacje i budowy targowisk w kilku przypadkach ruszą jeszcze w tym roku. Przebudowa stawiszyńskiej Targowicy pochłonie blisko 1 570 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).