Antysmogowe

3 uchwały antysmogowe: dla Wielkopolski, Kalisza i Poznania podjęli w poniedziałek radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zawierają one normy dotyczące zarówno jakości opału, jak i stosowania odpowiednich kotłów, pieców i kominków, emitujących ograniczoną ilość zanieczyszczeń do atmosfery.

"Muszą to być nowoczesne kotły, które mają automatyczne podawanie opału. Nie mają klasycznego rusztu, ponieważ takie źródło ciepła nie może umożliwiać palenia odpadów komunalnych, czy palenia tych rodzajów opału, które eliminujemy z obiegu" - powiedział radiuCENTRUM Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
Ponieważ dostosowanie się do wymogów uchwały antysmogowej wymagać będzie sporych nakładów finansowych zarówno od przedsiębiorców, jak i od osób prywatnych, marszałek chce umożliwić jak najszersze pozyskiwanie środków na ten cel z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, choć nie tylko.

na fot. Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego

"Zaapelowałem, żebyśmy myśleli już nad rządowym lub samorządowym programem wsparcia dla osób najgorzej sytuowanych, bo bieżące utrzymanie tego rodzaju źródeł ciepła i zakupy zdecydowanie lepszego opału wiążą się z kosztami. Zatem tutaj konieczny jest jakiś instrument wsparcia" - dodał marszałek Woźniak.

Uchwała antysmogowa wchodzi w życie od 1 maja 2018 roku, a jej szczegółowe zapisy realizowane będą etapowo, aż do 2028 roku. Przypomnijmy, że inicjatorką tego ważnego dla ochrony powietrza dokumentu jest Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przyjęte uchwały antysmogowe dla Wielkopolski zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.
Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewaczepomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałanie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Kampania społeczno – informacyjna przewiduje: spot telewizyjny i radiowy, 55 bilbordów dla Wielkopolski, plakaty oraz poradniki.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).