Kogo wybieramy ?

DZIŚ wybory samorządowe. Wybierać będziemy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz naszych przedstawicieli lokalnych - radnych gmin (w tym miast), powiatów i wojewódzkich sejmików.

Tam, gdzie w niedzielę nie uda się wyłonić prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów w pierwszej turze - druga tura odbędzie się dwa tygodnie później - 4 listopada.

Wybory do rad gmin

(z wyłączeniem miast na prawach powiatu)

Radnych wybieramy bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Głosowania odbywają się w okręgach wyborczych, a podział gminy na okręgi zależy od liczby mandatów do obsadzenia. Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak "x" obok jego imienia i nazwiska na karcie wyborczej.

Wybory do rad powiatów

W każdym okręgu wyborczym, za który uznaje się jedną gminę, wybiera się od 3 do 10 radnych. Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców gminy (okręgu).

W miastach na prawach powiatu - a takim jest np. Kalisz, mandaty dzielone są proporcjonalnie do liczby ważnych głosów, oddanych na kandydatów danej listy. Mandaty dzielone są tylko pomiędzy te komitety wyborcze, które przekroczą próg wyborczy (otrzymają przynajmniej 5% ważnych głosów).

Wybory do sejmików wojewódzkich

Radnych do sejmików wojewódzkich wybieramy podobnie jak radnych powiatów - tworzone są wielomandatowe okręgi, obowiązuje system proporcjonalny i próg wyborczy. W jednym okręgu wyborczym (zwykle jest to jeden powiat bądź jego część) wybiera się od 5 do 15 radnych.

► Jak przeliczane są głosy na mandaty?

► Skąd wiadomo, jakie są wyniki wyborów?

► Uprawnieni do głosowania

► Jak zgłaszać nieprawidłowości?

A NAJWAŻNIEJSZE TO PÓJŚĆ I ZAGŁOSOWAĆ !

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N