Źle

Bardzo źle oceniają wykonanie tegorocznego budżetu Kalisza za pierwsze półrocze niektórzy radni opozycji. Radni Platformy Obywatelskiej widzą analogię do równie kiepskiej - ich zdaniem - realizacji budżetu w 2016 roku, kiedy to władze miasta zapowiadały wykonanie inwestycji za 91 000 000 zł, a zrealizowały zaledwie za 40 000 000 zł. Według Dariusza Grodzińskiego, w tym roku opieszałość i niefrasobliwość włodarzy spowodowały, że Kaliszowi przeszło koło nosa 20 000 000 zł na rewitalizację Parku Miejskiego, z tzw. "kontraktu terytorialnego", czyli rozdania pieniędzy na kluczowe inwestycje bez konkursu.


na fot. od lewej: Sławomir Chrzanowski, Dariusz Grodziński / radni PO

" W wakacje ogłoszono listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Nie ma tam Parku Miejskiego. Dlaczego? Bo rewitalizacja parku nie została zaprojektowana. Dopiero miesiąc, czy dwa po ogłoszeniu tej listy, w ratuszu "łaskawie" podpisano umowę na projekt parku, który będzie gotowy dopiero za rok. W tym czasie będą realizowane wojewódzkie, wielkopolskie inwestycje z kontraktu terytorialnego, oprócz Kalisza. Tu brakuje myślenia gospodarskiego i organicznej pracy u podstaw" - dodał radny Grodziński, zaś radny Sławomir Chrzanowski przypomniał też, że sztandarową obietnicą wyborczą prezydenta Sapińskiego było zdobycie pieniędzy na północną obwodnicę Kalisza, czego zupełnie nie udało się zrealizować.


na fot.: Dariusz Grodziński / radny PO

"Pan Sapiński zapewniał nas, o pozyskaniu środków na obwodnicę. Mówiło się o kwocie 120 000 000 zł. Zapewniał wszystkich mieszkańców, że jest to dla niego kluczowa sprawa, a kiedy się okazało, że tych pieniędzy nie ma, to przekonuje, że ta inwestycja stała się niepotrzebna i być może w to miejsce będą jakieś inne plany. Jest to daleko posunięta hipokryzja, więc pytamy pana prezydenta, kiedy jest prawdziwy?"

W sprawach obu niezrealizowanych inwestycji opozycyjni radni złożyli interpelacje.

W I półroczu 2017 roku wydatki majątkowe miasta zrealizowano w 15,1%, planowane inwestycje na drogach publicznych w mieście wykonano na poziomie 6,5%, a 10% - to stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego z 2016 r.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).