Powiatowe podsumowanie

Blisko 370 kilometrów wyremontowanych dróg, 75 obiektów użyteczności publicznej po termomodernizacji, czy utworzone nowe placówki jak Dom Seniora w Liskowie i poradnia psychologiczna w Opatówku. To zrealizowane zadania w latach 2006 - 2018 przez powiat kaliski. W poniedziałek starosta kaliski Krzysztof Nosal, wspólnie z przewodniczącym rady Mieczysławem Łuczakiem i radnymi podsumowali 12 lat pracy samorządu powiatowego. Przez trzy ostatnie kadencji skład rady powiatu niewiele się zmienił i jak zapewniają radioCENTRUM samorządowcy pracował bardzo merytorycznie:

"Nakłady inwestycyjne w latach 2006 - 2018 wyniosły ponad 120 000 000 złotych, z czego udało się przebudować 370 kilometrów dróg. Biorąc pod uwagę, że zarządzamy około 500 kilometrami dróg, to udało się wyremontować naprawdę dużo, ponad 2/3. Powstało 55 kilometrów chodników, około 100 nowych zatok autobusowych, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo na tych drogach, a także wybudowaliśmy 10 rond" - powiedział starosta kaliski Krzysztof Nosal.

"Rada powiatu kaliskiego w mijającej kadencji odbyła 52 sesje, na których podjęte zostały 562 uchwały. Dotyczy one głównie zmian w budżecie. Rada powiatu kaliskiego pracuje w siedmiu merytorycznych komisjach" - dodał przewodniczący rady Mieczysław Łuczak.


na fot.: Krzysztof Nosal / starosta kaliski

Jak dodają członkowie rady powiatu większość zadań inwestycyjnych udało się zrealizować w partnerstwie z poszczególnymi gminami, urzędem marszałkowskim, czy sąsiednimi powiatami np. pleszewskim. Kolejne blisko 6 000 000 złotych powiat kaliski zamierza przeznaczyć w najbliższym roku na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego.

na fot.: Mieczysław Łuczak / przewodniczący rady powiatu kaliskiego

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).