Palił opony

Mandatem w wysokości 500 zł ukarany został kaliszanin, który na terenie jednego z zakładów usługowych spalał opony oraz inne nieczystości. Ciemny, kłębiący się dym o intensywnym nieprzyjemnym zapachu zauważyli sąsiedzi i zawiadomili straż miejską. Sprawca wykroczenia zgasił palące się odpady dopiero w obecności strażników miejskich.

"Zbliża się powoli sezon grzewczy, także apelujemy po raz kolejny, aby mieszkańcy nie palili odpadów, których spalanie jest zabronione, przede wszystkim plastikowych butelek, foliowych toreb, papieru pokrytego farbą drukarską, lakierowanego drewno, starych ubrań czy obuwia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przygotowujemy się już na ten nowy sezon i na pewno będziemy podchodzić rygorystycznie do tego rodzaju interwencji" - powiedział radiuCENTRUM Dariusz Hybś, komendant Straży Miejskiej w Kaliszu.

Każdy, kto zostanie ujęty na gorącym uczynku, musi liczyć się z surową karą.

Nie wolno spalać:

• żadnych przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników oraz toreb foliowych;
• zużytych opon i innych odpadów z gumy;
• odzieży, obuwia;
• elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych;
• sztucznej skóry;
• opakowań po farbach, lakierach;
• opakowań po rozpuszczalnikach lub środkach ochrony roślin;
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Groźne skutki spalania odpadów:

• pyły z metalami ciężkimi powodują zagrożenie białaczką;
• tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca;
• tlenek węgla wiąże czerwone ciałka krwi i utrudnia transport tlenu w organizmie;
• dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu;
• chlorowodór tworzy z parą wodną silnie żrący kwas solny;
• cyjanowodór tworzy z parą wodną kwas pruski i blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe;
• dioksyny i furany powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody, strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwasniewska@rc.fm

Nazwisko: 

Marta Kwaśniewska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).