Strach handlowców

Woonerfy* planowane w centrum Kalisza mają zwolenników i przeciwników. Ci drudzy to właściciele okolicznych sklepów, którzy obawiają się, że kolejne zmiany i ograniczenia w ruchu samochodowym, to zmniejszenie liczby klientów i w efekcie - upadek małych biznesów. Handlowcy sugerują, aby władze miasta przemyślały woonerfowe plany.

"My ten projekt będziemy realizować, ponieważ otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ten projekt dotyczy trzech zadań, a nazywa się "Kurs na rewitalizację". W jego ramach cześć inwestycji już zrealizowaliśmy, część będziemy realizować" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. I dodał, że organizacja woonerfów będzie pozwalała na dostosowanie przestrzeni do potrzeb mieszkańców.

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

"To nie jest tak, że jest to przestrzeń zaprojektowana w sposób sztywny, czy taki który nie będzie dopuszczał możliwości ingerencji. My w żaden sposób nie dołożymy się do tego, aby Śródmieście wymarło. My chcemy, aby śródmieście ożyło - i temu służy konkurs SARP, który rozstrzygamy już na początku tego tygodnia. Wszystkie działania podejmowane w śródmieściu będą miały na celu jego ożywienie" - dodaje Kinastowski.

Ale już sama realizacja inwestycji, jak przyznał prezydent, będzie solidną próbą dla zlokalizowanych w tym miejscu sklepów i lokali - podczas robót będą bowiem utrudnienia w ruchu - nie tylko kołowym, ale i dla pieszych.

● ● ●

* Woonerf (za. Wikipedia) –> rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne (zapewnione m.in. dzięki zagospodarowanym terenom zielonym) przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

Woonerf pojawił się w latach 70. XX w. w Holandii w reakcji na gwałtowny wzrost liczby samochodów w strefach wymagających szczególnej ochrony, m.in. w rejonie szkół i stref zamieszkania.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).