Wsparcie

W poniedziałek w Kaliszu podpisane zostały umowy między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a fundacjami i organizacjami pozarządowymi na realizację projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

"Rokrocznie na wsparcie organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych przeznaczamy 3 500 000 złotych, z czego 1 570 000 zł przypadło na subregion kaliski" - powiedziała radiuCENTRUM Marzena Wodzińska z Zarządu Województwa Wielkopolskiego:"Ważny jest zrównoważony rozwój województwa wielkopolskiego. To wsparcie jest bardzo ważne i umożliwia tym organizacjom realizację wielu działań. Cieszę się, że są z nami przedstawiciele organizacji i gratuluję napisania bardzo dobrych wniosków".

"Nam udało się po raz kolejny pozyskać środki na projekt "Więcej znaczy lepiej", tj. projekt dodatkowych terapii specjalistycznych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, które są objęte edukacją w naszej placówce" - powiedział Sławomir Nowak, prezes zarządu Centrum Rehabilitacji Dziecięcej w Wolicy.

na fot. od lewej: Marzena Wodzińska / Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Sławomir Nowak / Centrum Rehabilitacji Dziecięcej w Wolicy

Projekty dotyczą między innymi prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacji i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów aktywizujących, a także zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących.

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwasniewska@rc.fm

Nazwisko: 

Marta Kwaśniewska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).