Z Unii na ratusze

Kolejne miliony płyną z unijnej kiesy do wielkopolskich samorządów. W czwartek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.

"Wszystkie trzy projekty dotyczą ratuszy - ich renowacji i adaptacji na cele kulturalne. W każdym z tych miejsc powstanie oferta kulturalna dla mieszkańców, związana z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Czyli jest to takie otwarcie siedzib władzy na aktywność mieszkańców - i to warto szczególnie podkreślić. Wszystkie obiekty mają charakter zabytkowy" - powiedział radiuCENTRUM marszałek Marek Woźniak.

Gniezno otrzymało 6 000 000 złotych na renowację zabytkowego ratusza, natomiast samorządy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego otrzymają wsparcie na przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego, które wpisują się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO).

Kaliski projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” otrzyma 3 400 000 zł dofinansowania z WRPO 2014+, a Ostrów Wielkopolski na projekt pn. „Multimedia – rozszerzenie oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim” otrzyma blisko 4 900 000 zł.

"Odnowione wnętrza zabytkowego budynku ratusza w Kaliszu staną się atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów miejscem prezentacji oferty kulturalnej, opartej na nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu miasta i regionu. Z kolei mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli skorzystać z nowopowstałej multibiblioteki. Parter ratusza zostanie zaadaptowany na stałe wystawy: ekspozycję imitującą fragment ulicy miejskiej z początku XX w. oraz wystawę urządzoną w stylu dawnej kawiarni (Café Muzeum)" - informuje radioCENTRUM Anna Parzyńska-Paschke z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Umowy o dofinansowanie dla projektów realizujących zapisy Strategii ZIT dla rozwoju AKO dotyczą projektów zgłoszonych w ramach naboru konkursowego, gdzie łączna kwota projektów wynosi ponad 11 000 000 zł, w tym wysokość środków przekazanych z WRPO 2014+ to ok. 8 000 000 zł.

na fot. od lewej: Jakub Szczurek / wiceprezydent Ostrowa, Tomasz Budasz / prezydent Gniezna, Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego; Grzegorz Sapiński / prezydent Kalisza

Czym są ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i jak będą realizowane?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. Ich zródłem jest dokument "Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce" zatwierdzony przez wicepremier w rządzie Donalda Tuska, Elżbietę Bieńkowską 22 lipca 2013 r. Przekładał on na praktykę propozycję wprowadzenia tego instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporządzeń dla tzw. unijnej polityki spójności.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).