Dla starszych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, zwane popularnie "LGD7 Kraina Nocy i Dni" zamierza w tym roku stworzyć różnorodne programy dla osób starszych, zamieszkujących powiaty kaliski i ostrowski. W tym celu Stowarzyszenie chce nawiązać współpracę z funkcjonującymi tu placówkami kulturalno-oświatowymi.

" Chcemy w ramach Aglomeracji zbudować kolalicję dla powiatu kalisko-ostrowskiego z wszystkich instytucji kultury, nauki i sportu, które tutaj funkcjonują. A środowisko ludzi starszych uznaliśmy za najważniejszą grupę docelową, do którego w programie społecznym Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej chcieliśmy dotrzeć" - powiedział radiuCENTRUM Józef Podłużny, prezes stowarzyszenia LGD7 i jednocześnie wójt gminy Godziesze.
Do współpracy w opracowaniu specjalnych programów skierowanych do osób starszych zaproszone zostaną m. in. kaliska filia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, czy tutejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.


na fot od lewej: Józef Podłużny / prezes Stowarzyszenia LGD7 Kraina Nocy i Dni, prof. Piotr Łuszczykiewicz / dziekan WP-A UAM w Kaliszu

Lokalna Grupa Działania "LGD7 Kraina Nocy i Dni", to stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. To organizacja pozarządowa, we władzach której zasiadają samorządowcy z gmin powiatu kaliskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).