KIP dla aktywnych

Dwa duże projekty skierowane do mieszkańców subregionu kaliskiego i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Realizowane przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, pomogą założyć własną działalność gospodarczą oraz wyszkolić kadry. Ten ostatni realizowany jest we współpracy z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

"Przedsiębiorcy, pracownicy czy też kadra zarządzająca mogą skorzystać z tzw. usług rozwojowych i na ten cel otrzymać aż do 80% refundacji. Te usługi to nic innego jak szkolenia, doradztwo,coaching, mentoring, usługi e-learningowe czy też usługi prowadzące do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub też studia podyplomowe" - powiedziała radiuCENTRUM Zuzanna Szczudlik, prezes zarządu Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy poniosą 100% wydatków, a następnie otrzymają refundację kosztów nawet do 80%. Limit wsparcia dla jednej firmy wynosi 100 000 zł. W ramach projektu, który potrwa do 2020 roku, przeszkolonych zostanie ponad 2700 osób. Drugi projekt pod nazwą "własna firma jAKO przepis na sukces" będzie dotyczył pomocy finansowej, szkoleniowej i doradczej dla osób, chcących założyć własną działalność gospodarczą na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Z oferty będzie mogło skorzystać 120 osób, które ukończyły 30 rok życia.

na fot. od lewej: Grzegorz Sapiński / prezydent Kalisza, Zuzanna Szczudlik / prezes zarządu KIP

"Zapraszamy osoby bezrobotne. Priorytetowo będą traktowane kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy założą działalność gospodarczą w obszarze inteligentnych specjalizacji, czyli takich, które w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju województwa wielkopolskiego" - dodała Zuzanna Szczudlik.

Maksymalna bezzwrotna dotacja wyniesie 23 300 zł dla jednej osoby. Kwota całego projektu, realizowanego od maja w ramach ZIT-ów wyniesie ponad 3 500 000 zł. Każdy z uczestników zobowiązany będzie do wkładu własnego w wysokości 5%. Jak dodał prezydent Grzegorz Sapiński, realizacja tych projektów to kolejny krok, który będzie zbliżał we współpracy instytucje z Kalisza i Ostrowa, co przełożyć się ma na silne struktury i kapitał społeczny.

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).