Posprzątajmy Szałe

W tę sobotę rusza wielka akcja "Szałe? W porządku!" czyli wspólne sprzątanie lasu i terenu wokół tamtejszego zbiornika. Do wspólnego porządkowania władze Kalisza i Opatówka zapraszają wędkarzy, spacerowiczów, biegaczy, całe rodziny, a przede wszystkim najmłodszych:

"Chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców Kalisza i Opatówka by włączyli się do wspólnego sprzątania terenów wokół zbiornika pokrzywnickiego czyli Szałego. Akcja ma być odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców bowiem wielu kaliszan zwłaszcza w okresie wiosenno -letnim tam wypoczywa i spędza aktywnie czas biegając, jeżdżąc na rowerach czy rolkach" - powiedział radiuCENTRUM Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.

Pomysłodawcami proekologicznego wydarzenia są wędkarze z kaliskiego koła PZW. W akcję włączyło się też Nadleśnictwo Kalisz.

"Niestety problem śmieci w lasach państwowych nadal jest powszechny i dotyczy nie tylko naszego regionu. Co roku nasze Nadleśnictwo Kalisz wydaje około 70 000 złotych na walkę z zaśmiecaniem i sprzątaniem lasów. My ze swojej strony zadbamy o dostarczenie worków wszystkim uczestnikom akcji, mamy też swój kontener na śmieci i transport" - dodał Łukasz Wyrzykowski, zastępca nadleśniczego.

na fot. od lewej: Łukasz Wyrzykowski / zastępca nadleśniczego, Maciej Garbowicz / pomysłodawca akcji, Grzegorz Kulawinek / wiceprezydent Kalisza, Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza, Jan Kłysz / naczelnik wydziału środowiska

Akcja będzie miała też wymiar edukacyjny. Dla najmłodszych na terenie stanicy harcerskiej przygotowano piknik ekologiczny, pogadankę "Co w trawie piszczy, co w rzece pływa?", a także maskotki przedstawiające ryby które pływają w zbiorniku w Szałem. Wspólne porządkowanie potrwa od 10-tej do 14-tej, a zbiórkę chętnych zaplanowano przy tamie przy ulicy Lubelskiej.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).