Nowy kierunek

"Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera" - to nowy kierunek 3-semestrowych studiów podyplomowych, który po wakacjach otwiera Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. To studia, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, przygotowujące specjalistów z tej dziedziny.

"To się znakomicie wpisuje w nasz profil pedagogiczny, a także w naszą misję związaną z uprawianiem specjalistycznych pedagogik w taki bardzo realny i namacalny sposób mogących wpłynąć i poprawić jakość życia w naszym środowisku, w bliższym i dalszym otoczeniu" - powiedział radiuCENTRUM dziekan WP-A, prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz.


na fot.: prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz / dziekan WP-A UAM w Kaliszu

"Wg szacunków GUS-u liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacji sięga dziś 20-tu % populacji, co oznacza, że takie dzieci znajdują się w każdej placówce opiekuńczo-edukacyjnej" - dodała dr Justyna Leszka, kierownik nowych studiów podyplomowych.

"Niezwykle cenna inicjatywa Wydziału i Uniwersytetu, aby przygotowywać na naszym możliwie najniższym lokalnym poziomie specjalistów, którzy pójdą do przedszkoli i szkół, którzy będą mogli służyć profesjonalną terapią dzieciom i wsparciem rodzinom. Potrzeba jest ogromna. Dziś jedno na 150-cioro dzieci dotknięte jest całościowymi zaburzeniami rozwoju, do których zaliczmy autyzm czy Zespół Aspergera."


na fot.: dr Justyna Leszka / kierownik nowych studiów podyplomowych

Praktyczna strona studiów będzie opierać się na ścisłej współpracy z Fundacją Nowa Nadzieja, organizacją pozarządową działającą w Kaliszu na rzecz dzieci dotkniętych takimi zaburzeniami. Szczegółowe informacje na temat studiów i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej kaliskiego Wydzialu Pedagogiczno-Artystycznego UAM.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).