Na ratunek

"Ratujcie grób prezydenta Bukowińskiego" oraz "Ratujcie zabytkowe cmentarze" - takie hasła widniały na transparentach Macieja Błachowicza i Bartosza Molskiego podczas czwartkowej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę włodarzom Kalisza na rozpadające się na oczach nekropolie.

"Od wielu lat trwa taki chocholi taniec. Wszyscy mówią, że należy zachować spokój. Ja tak sobie zachowuje ten spokój od wielu, wielu lat i po prostu patrzę, jak to wszystko się rozpada, w szczególności na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. W związku z tym postanowiliśmy przypomnieć radnym i prezydentowi, że jest obowiązek w stosunku do znanych mieszkańców Kalisza i dlatego pojawiliśmy się z transparentem 'Ratujcie kaliskie cmentarze'" - powiedział radiuCENTRUM Maciej Błachowicz, kaliski aktywista.

na fot. od lewej: Maciej Błachowicz i Bartosz Molski

Błachowicz zwraca też uwagę na to, że w pojedynkę niczego nie uda się zrobić. Dlatego apeluje do prezydenta Kalisza o zaangażowanie w sprawę.

"Jestem jak najbardziej za. Natomiast jest to sytuacja dla nas bardzo ciężka, ponieważ miasto, ze względu na chociażby dyscyplinę finansów publicznych, nie jest w stanie finansować pieniędzy publicznych na nieswoim terenie, na nieswoją własność. My oczywiście bardzo byśmy chcieli, aby dotychczasowi administratorzy w większym stopniu poczuwali się o troskę o to dziedzictwo, którym w sumie oni zarządzają" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Kaliski włodarz zapewnia także, że jest gotowy do podejmowania wszelkich inicjatyw, które pomogłyby kaliskim cmentarzom. Jego zdaniem to też ogromna przestrzeń do działania lokalnych stowarzyszeń i fundacji.

Zwraca uwagę również na to, że od lat ratusz zachęca do składania wniosków o wsparcie finansowe na rzecz nekropolii. Niestety, jedynym problemem jest to, że administratorzy zabytkowych cmentarzy niechętnie składają wnioski o pomoc finansową.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).