Mało tu, dużo tam

Zbyt duże zaangażowanie w tworzenie nowej partii, a zbyt małe zainteresowanie rozwojem miasta. Taki zarzut stawiają prezydentowi Kalisza radni Platformy Obywatelskiej. Na początku listopada Grzegorz Sapiński przystąpił do nowego ugrupowania Jarosława Gowina - Porozumienie i kaliski włodarz stanął na czele rady samorządowej tej formacji. A jak powiedział radiuCENTRUM radny Sławomir Chrzanowski podczas poniedziałkowej konferencji to odbija się na coraz mniejszym kontakcie prezydenta z radnymi:

"Dawniej standardem było, że na posiedzeniach ważnych komisji Rady Miejskiej, tam gdzie omawiane były kluczowe sprawy inwetsycyjnie, związane z ochroną środowiska czy edukacją w mieście zawsze byli obecni prezydenci. Teraz niestety nie. 20 listopada w Lesznie będzie spotkanie samorządowców, prezydentów miast z Jarosławem Gowinem i pewnie Grzegorz Sapiński tam będzie."

Zdaniem radnych prezydent nie kontroluje też realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego. Tylko z ubiegłorocznych 54 projektów wskazanych przez kaliszan, aż 25 nie zostało dotąd zrealizowanych. Tymczasem do końca tego roku samorząd powinien wywiązać się z zadań Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

na fot. od lewej: radni Sławomir Chrzanowski i Eskan Darwich / Platforma Obywatelska

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).