Inwestycje w Prośnie

Specjalne zadaszenie nad magazynem osadów, panele fotowoltaiczne, czy przebudowa budynku na archiwum. To inwestycje, które zakończyła w ostatnim czasie Spółka Wodno Ściekowa Prosna w Kucharach. Mają one wpłynąć na energetyczną niezależność firmy, a także, jak powiedział radiuCENTRUM prezes spółki Jerzy Czuba obniżyć koszty transportu i magazynowania ścieków:

"Nad placem magazynowym osadów odwodnionych wybudowaliśmy zadaszenie o powierzchni około 3000 metrów kwadratowych. To bardzo ważna inwestycja dzięki której osady nie będą wtórnie nawadniane przez wody opadowe. Zmniejszą się również koszty transportu osadów i poprawią warunki ich końcowego zagospodarowania. Wartość tego zadania to 2 000 000 złotych".


na fot. od lewej: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza, Jerzy Czuba / prezes Spółki Wodno Ściekowej Prosna

Spółka doczekała się też profesjonalnego archiwum zakładowego, na które zaadaptowano nieużywany budynek mieszkalny. Nowy obiekt korzysta także z energii odnawialnej - biogazu wytwarzanej w oczyszczalni. Ta inwestycja pochłonęła 850 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).