Gorące źródła ?

Kalisz jak Toruń - a może nawet lepiej!

Miasto chce szukać wód geotermalnych i wykorzystać je do wsparcia produkcji energii cieplnej. W czwartek podpisane zostało porozumienie z Energą w tej sprawie. Takie partnerstwo ma dać dodatkowe punkty w konkursie na sfinansowanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego. Ten zaś ma być wykonany w Piwonicach, na głębokość od 1200 do 2000 m.

na fot. od lewej: Piotr Figiel / energetyk miejski; Grzegorz Sapiński / prezydent Kalisza; Piotr Meler / prezes Energa Wytwarzanie SA

"W oparciu o dane geologiczne spodziewamy się tam wody o temperaturze około 60 stopni Celsjusza" - powiedział radiuCENTRUM Piotr Figiel, miejski energetyk:
"Wybór lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrociepłowni Piwonice - bowiem planujemy na pewno wykorzystanie tych zasobów do celów ciepłowniczych. Natomiast czy to będzie źródło wspomagające i na ile będzie ono wspierać obecne bloki ciepłownicze - tego dowiemy się dopiero, gdy otrzymamy konkretne wyniki mówiące o tym, jakie mamy zasoby geotermalne".

na fot. pośrodku: Piotr Figiel / kaliski energetyk miejski

Póki co jednak trzeba się uzbroić w cierpliwość. Sam konkurs w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym miasto będzie się ubiegać o 15 000 000 złotych, rozstrzygnięty zostanie pod koniec roku. Ewentualny odwiert i otrzymanie analizy zabierze w sumie 1,5 roku. Po drodze będzie jeszcze procedura wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. Lekko licząc - gorące (oby!) wieści dotrą do kaliszan za jakieś 3 lata.

na fot. od lewej: Grzegorz Sapiński / prezydent Kalisza; Piotr Meler / prezes Energa Wytwarzanie SA

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).