Dołożyli do dochodów

W środę odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Kalisza. Głównym punktem obrad była zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok. Radni zdecydowali o zwiększeniu kwoty dochodów w tegorocznym budżecie o 14 267 630 zł. Ma to związek z otrzymaniem unijnego dofinansowania z WRPO na realizację projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia".
Dzięki tym środkom w Kaliszu pojawią się nowe autobusy, wybudowany zostanie komfortowy węzeł przesiadkowy, parking buforowy, biletomaty, a także zmodernizowane oświetlenie uliczne.

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).