PiSołtys

Zakaz rozpowszechniania mylących ulotek nakazał kaliski sąd wyborczemu komitetowi Prawa i Sprawiedliwości. Kartki z tytułem "Kuręda" (pisownia oryginalna) namawiające do głosowania na kandydata PiS Błażeja Wojtyłe (pisownia oryginalna), oznaczone pieczątką "Sołtys", przynieśli listonosze do mieszkańców gmin Blizanów i Żelazków.
Zażalenie w tej sprawie w trybie wyborczym złożyła kandydatka do Rady Powiatu Kaliskiego - Alicja Łuczak: "Wszyscy sołtysi są oburzeni. Sytuacja uruchomiła lawinę telefonów - dzwoniono do sołtysów, sołtysi kontaktowali się z mieszkańcami. To jest podważanie autorytetu sołtysa, podszywanie się pod jego urząd. To jest działanie i gra zdecydowanie nieetyczna. Obnaża hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości".
na fot. od lewej: Alicja Łuczak / kandydatka do Rady Powiatu Kaliskiego; Łukasz Myszko / mecenas / kandydat do Rady Miasta Kalisza / Koalicja Obywatelska
"Sąd Okręgowy w Kaliszu ustalił podczas rozprawy, że ten materiał wyborczy był kolportowany przez Pocztę Polską na zlecenie Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Sąd stwierdził, że ten materiał wyborczy wprowadza w błąd, ponieważ jego forma sugeruje, że jest to pismo oficjalne (kurenda), pochodzące od urzędnika, którym jest sołtys" - dodał mecenas Łukasz Myszko, który reprezentował wnioskodawczynię przed sądem.
na fot.: wprowadzająca w błąd "kuręda" - de facto - ulotka wyborcza PiS
Sąd nakazał również komitetowi PiS zapłatę 5000 złotych na rzecz lokalnej organizacji pożytku publicznego.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N