Szpitalny projekt

Jarociński szpital w ramach WRPO stara się o dofinansowanie projektu pod hasłem: „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie.” To szansa na zdobycie funduszy, które pozwolą wprowadzić do lecznicy nowe usługi medyczne dostosowane do potrzeb pacjentów.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt przewiduje przebudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych, oddziału dziecięcego oraz poradni lekarza rodzinnego. Na najniższej kondygnacji miałby też powstać punkt poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto konieczna jest przebudowa pomieszczeń piwnicy na poradnię lekarza rodzinnego, serwerownię oraz magazyn gospodarczy.

na fot.: Leszek Mazurek / prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie

Całkowity koszt projektu oszacowano na około 10.000.000,00 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków WRPO to 85% kosztów kwalifikowanych, a 15% to wkład własny.
We wniosku do WRPO zawarto też przebudowę parteru oraz I piętra na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych oraz przebudowę II piętra na oddział dziecięcy. Ta obejmuje wykonanie pomieszczeń z pełnymi węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i eliminację wieloosobowych, zbyt małych sal chorych.
Uwzględniono również wykonanie nowej infrastruktury elektrycznej, medyczno-wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej oraz dostawę i montaż windy w istniejącym wolnym szybie.

Prezes szpitala - Leszek Mazurek i wicestarosta jarocinski - Stanisław Martuzalski liczą, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i placówka pozyska nowe środki na modernizację, która mogłaby rozpocząć się jesienią tego roku, zaraz po zakończeniu trwającej obecnie rozbudowy szpitala.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).