Elektrociepłownia w Golinie ?

Czy w Golinie pod Jarocinem powstanie elektrociepłownia zasilana paliwem alternatywnym ? Niewykluczone. Przygotowania do tej inwestycji już ruszyły, wyznaczono także termin spotkania przedstawicieli Gminy Jarocin z mieszkańcami Goliny w tej właśnie sprawie.

Informacje o powstaniu elektrociepłowni pojawiły się kilka tygodni temu, kiedy to na stronie internetowej Miasta i Gminy Jarocin ukazało się obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Powiadomiono w nim, że zainteresowane strony, w tym mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi tej sprawy. Inwestycję ma nadzorować spółka Energa Jarocin Sp. z o.o., powołana we wrześniu ubiegłego roku w celu podejmowania i koordynowania działań związanych ze zwiększeniem wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Elektrociepłownia w Golinie miałaby być zasilana paliwem alternatywnym, czyli biodieslem, bioalkoholem, paliwem z odpadów, chemicznie magazynowaną energią elektryczną, czy biogazem. Oznacza to, że wszystko, czego nie przetworzyłby Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, miałoby zostać spalone w nowej elektrociepłowni.
Niektóre media regionalne poinformowały, że planowany obiekt miałby powstać nieopodal ubojni drobiu za kwotę ok. 150 000 000 zł.
Specjaliści, którzy wypowiadają się już na ten temat np. w regionalnej telewizji twierdzą, że to dobra inicjatywa, która może też przynieść korzyść mieszkańcom. Nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd, dlatego ustalono pierwszą datę konsultacji z mieszkańcami Goliny.
W tę środę, 12 lutego o godz. 19:00 w tamtejszej sali OSP nastąpi spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Jarocin, którzy mają wyjaśnić i odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości zainteresowanych tą inwestycją.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).