30 lat

W tym roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia jako samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych. Z tej okazji w ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Zbiory i ekspozycje przyrodnicze w Polsce”.

Jej pierwszą część stanowiła okolicznościowa sesja, na wstępie której dyrektor Ośrodka, Benedykt Roźmiarek przybliżył zebranym historię i bieżącą działalność placówki. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie został wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, którą wręczył dyrektorowi OKL Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Odznakę honorową Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał również pracownikom Ośrodka: Barbarze Czołnik, Jerzemu Adamczewskiemu, Konradowi Bulowi, Piotrowi Stachowskiemu oraz członkowi Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej – profesorowi Władysławowi Chałupce. W ten sposób doceniono wkład i zaangażowanie w popularyzowanie wiedzy z obszaru sztuki, rzemiosła, muzealnictwa leśnego, przyrody, historii oraz zabytków architektury wiejskiej, a także tradycyjnej kultury ludowej Wielkopolski.

Doceniając wkład w rozwój Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyróżnił Kordelasem Leśnika Polskiego Barbarę Czołnik oraz oraz Zbigniewa Kuszę – zastępcę dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.. Uroczystą sesję zakończyło podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Najlepsza monografia nadleśnictwa Lasów Państwowych”, zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz redakcję „Przeglądu Leśniczego”.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).