Modernizują urząd

Trwa modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. Chodzi o unowocześnienie pomieszczeń a przede wszystkim dostosowanie ich do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - powiedział radiuCENTRUM Jarosław Pietrzak - burmistrz Dobrzycy.

Urząd Miasta wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zajmuje trzy kamieniczki przy dobrzyckim rynku. Pierwotnie ten z wieżyczką był najważniejszy. Budynek podniesiono i dobudowano piętro w dwudziestoleciu międzywojennym, co można zobaczyć na starej pocztówce jeszcze sprzed rozbudowy. Teraz mieści się w nim GOPS, ale wszystkie budynki są połączone. Główny jest pośrodku, bo na potrzeby UG a dokładnie księgowości i archiwum, zagospodarowany będzie jeszcze w tym roku budynek sąsiedni pod nr 13, gdzie były mieszkania. Wąski korytarz w przejętej kamienicy doświetlono i poszerzono zdejmując ze ścian 30-centymetrową boazerię.
Do tej pory wyremontowano w głównym budynku UG (nr 14), salę posiedzeń powiększając ją o dawny sekretariat, zdjęto też łatwopalne boazerie. W budynku GOPS, czyli tym z wieżyczką jeszcze w tym roku z dwóch małych toalet, powstanie jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na przyszły rok odłożono przebudowę holu głównego i budowę wyjścia ewakuacyjnego. Na remont wydano już 200 000 zł, ale na kolejnej sesji radni muszą dołożyć pieniędzy. Sama adaptacja mieszkań na biura kosztować będzie ok. 100 000 zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).