Żniwa na Franciszkańskiej

Funkcjonuje już od ponad roku i co miesiąc zaskakuje przechodniów nową reprodukcją obrazu. Uliczna Galeria Światowego Malarstwa Mariusza Hertmanna wzbogaca ulicę Franciszkańską w Kaliszu. Po "Widoku na Toledo" El Greca przyszedł czas na "Żniwa" Pietera Breugela starszego.
Obraz powstał w 1565 roku.

"Wiejski pejzaż z wtopionymi niewielkimi postaciami był specjalnością Bruegla" - wyjaśnia Mariusz Hertmann. "Trudno rozstrzygnąć, co w tym spojrzeniu jest ważniejsze: realizm sceny rodzajowej, czy uroda szeroko zarysowanego krajobrazu. To obraz upalnego dnia. Jeszcze niektórzy pracują, ale większość posila się w cieniu drzewa. Jeden z mężczyzn leży w niedbałej pozie, obok ktoś sięga do koszyka i rozkrawa bochen chleba, inni już gryzą pajdy i wyjadają strawę z misek. Nawet warzywa na rozłożonym płótnie są namalowane z ogromną precyzją. Przyjrzyjcie się twarzom: każda jest inna, choć wszystkie wydają się podobne - to grupa spracowanych wieśniaków Flamandii. Z obrazów Breuhgla można się uczyć historii ludowego stroju tych okolic. Spodnie, spódnice, nakrycia głów są dokładnie narysowane i określone formą. Oto pełnia żniw. Od złotych pól ostro odcinają się białe koszule kosiarzy. Zboże ma ciężar sztabek drogocennego kruszcu. Dolina, rozegrana w łagodnych zieleniach i cytrynowej żółci, jest znacznie lżejsza. Dzięki kontrastom Bruegel uzyskał wrażenie południowej, ostrej jak brzytwa, spiekoty. W zasięgu oczu artysty znalazł się cały świat dostępny pracującym: rodząca ziemia, słońce dające życiodajne ciepło, błogi cień owocowego drzewa, domy na horyzoncie i nieco bliżej, skryty za zielenią kościół (po prawej). Realizm w tym ujęciu staje się metaforą - przypowieścią o dobrym życiu. "Żniwa" należą do cyklu poświęconego porom roku".


Pieter Breugel starszy, zwany Chłopskim
(ok. 1525-1569)

Urodził się w rejonie Kempen, na pograniczu belgijsko-holenderskim. Ok. 1535 r. przyjechał do Antwerpii, gdzie uczył się m.in. u Pietera Coecke van Aelst, malarza cesarza Karola V. Dzięki patronowi młody artysta poznał krąg intelektualistów, którzy rozwinęli jego zainteresowania sztuką. W 1552 r. rozpoczął trwającą dwa lata podróż do Włoch. Przywiózł stamtąd szkice krajobrazów i przeświadczenie, że jest zobowiązany studiować naturę. Zostanie jednym z największych pejzażystów. W 1563 r. wyjeżdża do Brukseli, gdzie poślubi Maycken Coecke, córkę swojego dawnego nauczyciela. Tam w ciągu zaledwie sześciu lat stworzył najważniejsze dzieła, tam umarł i został pochowany. Jego dwaj synowie, Pieter i Jan, również zostaną malarzami.
Bruegel zyskał przydomek Chłopski ze względu na tematykę obrazów. Był oczytanym humanistą, przeprawił się przez Alpy, ale właściwy dla siebie pejzaż odnalazł na flamandzkiej prowincji. Włosi idealizowali i poprawiali naturę, Breugel wybrał realizm. W ciemnych karczmach, rubasznych zabawach i łachmanach biedaków zobaczył ponadczasowe tematy. I odwrotnie, sceny biblijne w jego interpretacji zyskały koloryt lokalny, a przez to stały się bliskie. Doceniony już za życia twórca został jednocześnie filozofem, reporterem i kronikarzem niespokojnych czasów reformacji. Poprzez ludowe tradycje bez końca opowiada o świecie ludzkich przywar i radości.

Autor: 

Agnieszka Gierz

Personalia

e-mail
gierz@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Gierz

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).