Swojskie Spotkania z Folklorem

Kolorowe i żywiołowe widowisko pełne folkloru i kultury tradycyjnej, czyli VIII Swojskie Spotkania z Folklorem połączone z Estradą Folkloru Ziemi Kaliskiej - już w tę niedzielę - 24 czerwca w Skrzebowej i Moszczance k. Raszkowa. Na terenie tamtejszych boisk sportowych od godz. 15:00 wystapią - jako gość specjalny - Zespół Tańca Ludowego „Kablovi” z Jagodiny z Serbii oraz przedstawiciele południowej Wielkopolski: zespoły tańca ludowego: „Swojacy” z Moszczanki, „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich i „Krotoszanie” z Krotoszyna, zespoły śpiewacze „Ciświczanie” z Ciświcy, „Kalina” z Nowej Wsi i „Łąkocanie” z Łąkocin, Kapela Ludowa „Furmany” z Gorzyc Wielkich, a także dzieci uczące się gry na dudach wielkopolskich. W programie także targi sztuki ludowej, wiele atrakcji dla dzieci, loteria fantowa oraz zabawa taneczna. Wstęp wolny.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa przy współpracy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka – Skrzebowa i Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka – Skrzebowa.
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy i Miasta Raszków.
Partnerem medialnym wydarzenia jest radioCENTRUM.


fot. za: CKiS w Kaliszu

Zespół Tańca Ludowego „Kablovi” z Jagodiny w Serbii został założony w 1952 roku, obecnie liczy ponad 180 członków w 4 różnych kategoriach. Grupa uczestniczyła w licznych festiwalach w Serbii, byłej Jugosławii i całej Europie. Zespół zdobył m.in. pierwszą nagrodę na festiwalu CIOFF w Burgas w Bułgarii (2002) oraz specjalną nagrodę na festiwalu CIOFF w Kołobrzegu (2008). Grupa uczestniczyła w wielu festiwalach, m.in. w Holandii (2010), Niemczech (2011), Rosji (2011) Włoszech (2012), Rumunii (2013), Białorusi (2013), Portugalii (2014), Czechach (2015) i Hiszpanii (2015). Zespół wykonuje tradycyjne tańce ze wszystkich części Serbii i sąsiednich krajów w autentycznych strojach regionalnych.


na fot.: Zespół Tańca Ludowego „Kablovi” z Jagodiny w Serbii

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” funkcjonuje od 2007 roku przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie. Składa się z dwóch grup wiekowych (dziecięca i młodzieżowa) i liczy ogółem około 60 osób. Największym sukcesem zespołu zakończył się udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym „O Puchar Czarnych Diamentów” w Katowicach w 2016 roku, gdzie grupa dziecięca zajęła I miejsce a grupa młodzieżowa miejsce II (w swoich kategoriach). W tym samym roku w Brzezinach podczas Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej grupa dziecięca zajęła także I miejsce natomiast grupa młodzieżowa miejsce II (w swoich kategoriach). Młodzi tancerze występowali już we Francji (2010, 2011), Serbii (2012), Mołdawii (2013), Rumunii (2014), na Łotwie (2015), w Gruzji (2016) i Rosji (2017). Zespół wykonuje tańce z różnych regionów Polski w tradycyjnych strojach. Kierownikiem artystycznym jest Jolanta Marszał.

na fot.: Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” z Raszkowa

Zespół Tańca Ludowego „Krotoszanie” powstał w listopadzie 2001 roku i działa przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. W zespole tańczy i śpiewa ponad 60 osób tworzących dwie grupy wiekowe. Na program artystyczny składają się tańce i przyśpiewki z okolic Krotoszyna, tańce i pieśni regionu wielkopolskiego, lubelskiego, kaszubskiego, tańce i śpiewy górali żywieckich oraz tańce narodowe. Tancerze występują w strojach regionalnych. Kierownikiem artystycznym, organizacyjnym, instruktorem i choreografem jest Arletta Polańska. Przy zespole działa kapela ludowa pod kierunkiem Grzegorza Polańskiego, grająca w różnych składach instrumentalnych: akordeon, skrzypce, dudy wielkopolskie, kontrabas, basetla, klarnet. Zespół koncertował we Francji, Czechach, Holandii, Turcji, na Węgrzech, w Bułgarii i Niemczech. Trzykrotnie otrzymał złote medale na Prezentacjach Kultury Południowo-Zachodniej Wielkopolski.


na fot.: Zespół Tańca Ludowego „Krotoszanie” z Krotoszyna

Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich (pow. ostrowski) działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. W tej chwili „Gorzyczanie” składają się z jednej grupy wiekowej, liczącej ok. 20 osób. Instruktorem Zespołu jest Iwona Pacholczyk, tancerka „Gorzyczan”. Instruktorem śpiewu jest Joanna Robakowska. Program artystyczny zespołu obejmuje pieśni i tańce wielkopolskie, suitę rzeszowską, krakowiaka, poloneza z mazurem, kujawiaka, oberka oraz tańce lubelskie i tańce kaszubskie. Każdy z tych tańców zespół wykonuje w regionalnych strojach ludowych. Do tańca „Gorzyczanom” gra Kapela „Furmany” z Gorzyc Wielkich.

na fot.: Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich

Zespół Śpiewaczy „Ciświczanie” powstał w 1968 roku w Ciświcy koło Jarocina i działa przez ten czas przy ciświckim Kole Gospodyń Wiejskich. Jest jednym z najstarszych zespołów ludowych w Południowej Wielkopolsce. Liczącym dwanaście osób zespołem od 1996 roku kieruje Maria Sobczak. „Ciświczanie” kultywują folklor regionu jarocińskiego, mając w swoim repertuarze pieśni i przyśpiewki, ale także tańce Ziemi Jarocińskiej. Przekazują tradycje ludowe młodym pokoleniom – aktywnie włączając się w uroczystości szkolne. Uczestniczą w dożynkach w gminie i powiecie, a także w Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej oraz w Estradach Folkloru. „Ciświczanie” reprezentowali w 2004 roku Południową Wielkopolskę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.


na fot.: Zespół Śpiewaczy „Ciświczanie” k. Jarocina

Zespół Śpiewaczy „Kalina” został założony w 1987 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi koło Rozdrażewa. Zespołem od powstania kieruje Halina Wałęsa razem z instruktorką śpiewu Barbarą Krzekotowską, a instruktorem muzycznym jest Stanisław Adamczak. „Kalina” w swoim repertuarze posiada bogaty zbiór pieśni ludowych z Ziemi Krotoszyńskiej oraz scenki folklorystyczne o tematyce związanej z życiem na dawnej wsi wielkopolskiej. W 2008 roku zespół wydał dwupłytowy album zawierający piosenki ludowe powiatu krotoszyńskiego oraz kolędy. „Kalina” jest laureatem wielu nagród, w tym pierwszej nagrody na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Gnieźnie w 2007 roku i trzeciej w Dziekanowicach w 2017 r. Dwukrotnie występowała na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Zespół prezentuje się w strojach ludowych z okolic Krotoszyna, odtworzonych na podstawie odświętnego ubrania wiejskiego z XIX w.


na fot.: Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Nowej Wsi k.Rozdrażewa

Zespół Śpiewaczy „Łąkocanie” z Łąkocin (pow. ostrowski) powstał w 2005 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łąkocinach. „Łąkocanie” śpiewają piosenki ludowe z Łąkocin i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, a także pieśni kościelne. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Kaźmierczak, a opiekę nad stroną muzyczną sprawuje Stanisław Furmanek. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Występuje w wielkopolskich strojach ludowych na dożynkach, imprezach folklorystycznych i uroczystościach kościelnych.

na fot.: Zespół Śpiewaczy „Łąkocanie” z Łąkocin

Kapela „Furmany” z Gorzyc Wielkich (pow. ostrowski) powstała w 1992 roku w Gorzycach Wielkich. Kierownikiem i założycielem kapeli jest Stanisław Furmanek. Kapela występuje samodzielnie, a także przygrywa Zespołowi Pieśni i Tańca „Gorzyczanie”. „Furmany” mają w swoim repertuarze polki, walcerki, oberki oraz piosenki ludowe, zarówno wielkopolskie, jak i z innych regionów Polski. Kapela prezentuje folklor opracowany, opierając się na autentycznych źródłach muzyki ludowej. „Furmany” występują w składzie: akordeon, skrzypce, klarnet, trąbka, kontrabas oraz śpiew – prezentując się w wielkopolskich strojach ludowych. Kapela „Furmany” wielokrotnie popularyzowała polską muzykę ludową za granicą, m.in. w Holandii i w Niemczech, a w 2011 roku promowała Południową Wielkopolskę uczestnicząc w Weselu Kaliskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

na fot.: Kapela „Furmany” z Gorzyc Wielkich

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).