Małe dzieła

Na wystawę ekslibrisu ze zbiorów dr Józefa Zdunka zaprasza Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera. Dr Zdunek to znany miejscowy regionalista, bibliofil i popularyzator tej formy artystycznego znakowania książek.

"Ma w swoich zbiorach bardzo dużo ekslibrisów, które popularyzuje w różnych miejscach. W tutejszej bibliotece jest to już 8-ma wystawa, tym razem to przekrój przez ekslibrisy z okazji 500-set lat polskiego ekslibrisu. Poprzednio były na przykład ekslibrisy z okazji 600-lecia miasta. Były to ekslibrisy krotoszyńskie, stworzone dla krotoszynian, albo miały coś wspólnego z Krotoszynem" - powiedziała Radiu Centrum Wiesława Patalas, z krotoszyńskiej biblioteki.

Wystawę będzie można oglądać do końca stycznia 2017 roku w budynku biblioteki przy ulicy Benickiej 9 w Krotoszynie.

Ekslibrisy to małe dzieła sztuki, będące jednym ze sposobów zaznaczenia na książce jej własności. Zwyczaj ten zrodził się z potrzeby zabezpieczenia książek przed zagubieniem oraz ich kradzieżą.
Słowo „ekslibris” pochodzi się z języka łacińskiego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza z książek, z księgozbioru, z biblioteki i jest znakiem własnościowym danego egzemplarza książki. Zazwyczaj jest to mała kartka papieru, na której artysta grafik umieszcza formułę „ex libris”, imię i nazwisko właściciela książki albo nazwę instytucji, bądź też herb lub gmerk.

Ozdobna kompozycja graficzna przedstawia charakterystyczne cechy właściciela książki, jego upodobania lub zainteresowania oraz osobowość artystyczną twórcy ekslibrisu. Symbolika i liternictwo zastosowane w rycinie muszą tworzyć zgodną całość. Nakleja się go przeważnie na odwrocie przedniej okładki książki. Księgoznaki wykonane szlachetnymi technikami graficznymi takimi jak: drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, staloryt, litografia czy cynkografia podnoszą estetyczne walory książki, są jej ozdobą oraz dowodem zamiłowań bibliofilskich ich właściciela.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).