Złotnictwo Kalisza w Fotoplastikonie

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu & radioCENTRUM_106.4 zapraszają na drugie w tym roku spotkanie z cyklu wykładów popularno - naukowych Fotoplastikon - Kalisz na Fotografiach XIX i XX wieku pt. „Dziewiętnastowieczny Kalisz jako ośrodek złotnictwa." Niedziela, 24 lutego godz.17:00, sala studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, obok Parku Miejskiego.

W lutowym Fotoplastikonie prelekcję wygłosi i spotkanie poprowadzi dr Ewa Andrzejewska. Wykład będzie opowieścią o Kaliszu, który w pierwszej połowie XIX w. stał się w Królestwie Kongresowym jednym z większych ośrodków złotniczych. Zaprezentowane zostaną sylwetki kaliskich złotników, a także asortyment i styl ich wyrobów.

na fot.:Obraz A. Lehmana, Rynek w Kaliszu, 1833

W 1815 r. w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego Kalisz znalazł się w granicach Królestwa Polskiego, na rubieżach nowo utworzonej monarchii, która do 1830 r. połączona była unią personalną z Rosją. Jako miasto przygraniczne, położone zaledwie kilka wiorst od granicy prusko-rosyjskiej, a także jako stolica województwa (a później guberni), Kalisz dynamicznie się rozwijał. Porządkowano jego zabudowę, wytyczano nowe ulice i place, wznoszono reprezentacyjne gmachy użyteczności publicznej. Przygraniczne miasto o intensywnie rosnącej liczbie mieszkańców przyciągało rzemieślników i specjalistów różnych branż – między innymi złotniczej i jubilerskiej. Szczególnie licznie osiedlali się w Kaliszu złotnicy pochodzący z Prus i ziem znajdujących się pod zaborem pruskim. Zdarzało się też, że przybywali tu złotnicy z Warszawy albo z innych miast. Spróbujemy dociec, co skłaniało ich do osiedlania się i otwierania warsztatów właśnie w naszym mieście? Czym kaliskie wyroby złotnicze różnią się od tych, które produkowano w pozostałych ośrodkach Królestwa? Czy nadgraniczne położenie miasta i zagraniczne kontakty handlowe miały wpływ na formy i dekoracje srebrnych naczyń powstających w warsztatach kaliskich złotników? Dla kogo realizowali oni swe najbardziej spektakularne zamówienia? Jak potoczyły się losy kaliskich złotników po 1845 r., kiedy Kalisz stracił status miasta gubernialnego?

na fot.:K.L.F. Schaube, srebrna cukiernica skrzynkowa, 2. ćw. XIX w.

W trakcie prelekcji poznamy najbardziej okazałe luksusowe przedmioty srebrne powstałe w Kaliszu, należące obecnie do kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, a także obiekty typowo użytkowe, znajdujące się w wyposażeniu przeciętnego mieszczańskiego domu. Poznamy też tajniki dziewiętnastowiecznego warsztatu złotniczego i wprowadzone wówczas metody pracy, które znacznie przyspieszyły dekorowanie i wykańczanie wyrobów. Dowiemy się też, jak rozpoznać przedmioty, które pochodzą z pracowni kaliskich złotników.

Specjalnie na tę okazję Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przygotowało pulę egzemplarzy katalogu "Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej" wydanego w 2018 r. Na spotkaniu będzie można zakupić to wydawnictwo w promocyjnej cenie.

Na fotografiach: obiekty z kolekcji sreber Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

na fot.: solniczka

na fot.: szczypce

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).