EtnoAkcja

Dokumentowanie i zachowanie zabytków tradycyjnej kultury ludowej oraz upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa jest celem akcji etnograficznej organizowanej przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Uczestnikami zadania są wolontariusze, którym szczególnie leży na sercu los starych przedmiotów, a którzy na bezpłatnych warsztatach zostaną przeszkoleni jak należy samodzielnie dokumentować i rozpoznać wartość kulturową cennych przedmiotów kultury tradycyjnej, będących w posiadaniu mieszkańców wsi.

"Bardzo zależy nam na tym, żeby promować ideę zachowania zabytków, również tych użytkowych. Takich, które są od pokoleń w różnych rodzinach. To może być zarówno tzw obrazek święty, jakiś oleodruk, który wisiał nad łożem małżeńskim pradziadków, czy skrzynia posagowa lub chusta po babci. To są również przedmioty, o które należy zadbać, to jest nasze dziedzictwo kulturowe" - powiedziała radiuCENTRUM Sylwia Kucharska, dyrektor kaliskiego Muzeum.
na fot.: Sylwia Kucharska / dyrektor MOZK

Akcja Etno-Dokumentacji, która potrwa do jesieni skierowana jest głównie do mieszkańców gmin powiatu kaliskiego, do których będą starali się dotrzeć wolontariusze.

"Chcemy pokazać im, w jaki sposób można o te przedmioty zadbać, wskazać co jest ważne, poprosić o to, żeby nie wyrzucali tych przedmiotów, nie niszczyli zdjęć. A jeśli są one im niepotrzebne, to mogą je przynieść do muzeum. Ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby w domowym zaciszu kultywować tą tradycję zbieractwa i kolekcjonowania dzieł sztuki ludowej" - dodała Sylwia Kucharska.


fot. www.RC.fm

Etno-akcja pozwoli zbadać w naszym regionie zakres tradycyjnego dziedzictwa oraz je udokumentować i upowszechnić na stronie internetowej projektu w formie katalogu zabytków. Chętni wolontariusze mogą zgłaszać swój udział w tym projekcie do 10 lipca.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).