Melodie Stamtąd w Centrum

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na drugą edycję Festiwalu muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019. Impreza odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia od godz. 15:00 na przyparkowym placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W programie konkurs zespołów śpiewaczych i kapel z regionu, warsztaty i stoiska twórców ludowych, warsztaty tańca i potańcówka Tańce blisko ziemi przy muzyce na żywo.

Festiwal Melodie Stamtąd nawiązuje do płyt wydanych w latach 2015 - 2017 przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z nagraniami archiwalnymi z Ziemi Kaliskiej. W konkursie uczestnicy – zespoły, kapele i soliści z regionu – przedstawią swoją interpretację MELODII STĄD wydanych na płytach i dostępnych w źródłach pisanych, zebranych przez etnomuzykologów Jarosława Lisakowskiego czy Jadwigę i Mariana Sobieskich w latach 40-60-tych XX wieku, a także przez najsłynniejszego – Oskara Kolberga w XIX w. Chcemy zachęcić do twórczego podejścia do materiału źródłowego oraz pokazać twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Dla najlepszych, najciekawszych wykonań – czekają trzy nagrody i ewentualnie wyróżnienia. Pula nagród wynosi 6000 zł. Impreza jest spotkaniem ludzi współczesnych z tradycją i kulturą muzyczną regionu – teraźniejszości z przeszłością.

Program:

sobota, 31 sierpnia od godz. 15:00

Kalisz, przyparkowy plac Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6

• konkurs zespołów śpiewaczych i kapel z regionu
• warsztaty i stoiska twórców ludowych,
• warsztaty tańca i potańcówka Tańce blisko ziemi przy muzyce na żywo

Po konkursie ok. godz. 18:00 odbędą się warsztaty tańców ludowych, po których wszyscy będą mogli wziąć udział w prawdziwej potańcówce na ludowo, wykorzystując nowo nabyte umiejętności taneczne. Potańcówka odbędzie się w ramach Tańców blisko ziemi, które inicjują zabawy wiejskie w regionie. Podczas całego Festiwalu otwarte dla wszystkich warsztaty rękodzielnicze z hafciarstwa, koronkarstwa, plecionkarstwa czy rzeźby w drewnie poprowadzą twórcy ludowi z całej Południowej Wielkopolski

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie z kulturą tradycyjną na zakończenie wakacji.

Regulamin Festiwalu Melodie stamtąd

I Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Konkurs odbywa się
w ramach Festiwalu MELODIE STAMTĄD w Kaliszu. Jest to druga edycja Festiwalu.
2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej
w nagraniach archiwalnych oraz na płytach „Melodie stamtąd" wydanych w latach 2015-2017 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu.
3. W Jury konkursu zasiadają eksperci, znawcy polskiej muzyki ludowej oraz muzycy – praktycy żywego dziedzictwa muzycznego.
4. Organizator zachęca do twórczego podejścia do materiału źródłowego. Jednym z celów Festiwalu jest pokazanie twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Festiwal ma być przede wszystkim spotkaniem i zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.
II Uczestnicy
1. Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019 odbędzie się dnia 31 sierpnia 2019 roku w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, na placu przy Parku Miejskim.
2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy, śpiewacy oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną:
– soliści instrumentaliści,
– soliści wokaliści,
– zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,
– zespoły śpiewacze.
W kategoriach solistycznych dopuszczalny jest akompaniament. Wykonawcy zaprezentują dwa-trzy utwory, w tym jeden musi pochodzić z płyt „Melodie stamtąd", drugi i trzeci – ze zbiorów nagrań dra Jarosława Lisakowskiego lub Jadwigi i Mariana Sobieskich, a także ze zbiorów regionalnych Oskara Kolberga. Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.
3. Jury po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyzna I, II i III nagrodę kierując się kryteriami oceny jak: poziom wykonania, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego, świadomość źródła. Jury ma także możliwość przyznania wyróżnień. Jury ocenia prezentacje uczestników bez podziału na kategorie. Tak też są przyznawane nagrody.
Koszty dojazdu i ubezpieczenia Uczestników Festiwalu pokrywają instytucje delegujące. Na miejscu będzie możliwość kupienia wyżywienia i napojów.
Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.
PROGRAM FESTIWALU 2019
godz. 15:00 – rejestracja uczestników
godz. 15:00-19:00 – prezentacje konkursowe, targi i warsztaty sztuki ludowej
godz. 19:00-20:30 – obrady Jury i ogłoszenie wyników
godz. 19:00-22:00 – Tańce blisko ziemi – potańcówka
III Zgłoszenia
W celu zgłoszenia się do udziału w konkursie należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa do 20 sierpnia 2019 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Organizator ma prawo wyboru uczestników konkursu. Przesłanie karty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do konkursu.

Więcej INFO oraz KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania TUTAJ

Biuro Organizacyjne:
Koordynator Anna Gałczyńska
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 25 45, e-mail: aniaatckis.kalisz.pl
www.ckis.kalisz.pl, www.folklor.kalisz.pl,
Informacje o Wykonawcy zawarte w karcie uczestnictwa Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w komunikatach prasowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Festiwal odbywa się w ramach zadania Melodie stamtąd. Festiwal i Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu EtnoPolska 2019.

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).